Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật ngoài ngân sách do Danida tài trợ cho Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2866/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 25/11/2011
Ngày có hiệu lực 25/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2866/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt danh mục hoạt động hỗ trợ kỹ thuật ngoài ngân sách do Danida tài trợ cho Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close