Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2869/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2869/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 25/11/2011
Ngày có hiệu lực 25/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2869/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình nhân rộng kết quả đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB, năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close