Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/02/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 29/2004/QĐ-TCCB ban hành quy chế làm việc của hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 29/2004/QĐ-TCCB Ngày ban hành 15/01/2004
Ngày có hiệu lực 23/02/2004 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 29/2004/QĐ-TCCB ban hành quy chế làm việc của hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close