Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2903/QĐ-BNN-VP năm 2011 về thành lập Ban điều hành dự án: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2903/QĐ-BNN-VP Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày có hiệu lực 29/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2903/QĐ-BNN-VP năm 2011 về thành lập Ban điều hành dự án: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close