Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2944/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức pháp chế ngành tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2944/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/12/2011
Ngày có hiệu lực 06/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2944/QĐ-BTC năm 2011 phê duyệt Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức pháp chế ngành tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close