Văn bản "Quyết định 3024/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/07.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/07/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3024/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 3024/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 25/07/2011
Ngày có hiệu lực 25/07/2011 Ngày hết hiệu lực 09/07/2012
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3024/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close