Văn bản "Quyết định 3025/QĐ-BYT năm 2016 Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương dương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/07.2018 và được thay thế bởi Quyết định 4442/QĐ-BYT năm 2018 về danh mục dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 13/07/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/07/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3025/QĐ-BYT năm 2016 Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương dương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 3025/QĐ-BYT Ngày ban hành 24/06/2016
Ngày có hiệu lực 24/06/2016 Ngày hết hiệu lực 13/07/2018
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3025/QĐ-BYT năm 2016 Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương dương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 5) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close