Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án nghiên cứu "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" do Úc tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3060/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 14/12/2011
Ngày có hiệu lực 14/12/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3060/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 phê duyệt dự án nghiên cứu "Kiểm soát nguy cơ bệnh lở mồm long móng" do Úc tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close