Văn bản "Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN về Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/12.2014 và được thay thế bởi Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 về Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ 30/12/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/12/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN về Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 31/2008/QĐ-NHNN Ngày ban hành 07/11/2008
Ngày có hiệu lực 07/12/2008 Ngày hết hiệu lực 30/12/2014
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN về Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close