Văn bản "Quyết định 3158/QĐ-NHNN năm 2008 về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/03.2009 và được thay thế bởi Quyết định 379/QĐ-NHNN năm 2009 điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/03/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3158/QĐ-NHNN năm 2008 về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 3158/QĐ-NHNN Ngày ban hành 19/12/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2009 Ngày hết hiệu lực 01/03/2009
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3158/QĐ-NHNN năm 2008 về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close