Văn bản "Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/12.2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/12/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu 316/QĐ-TCLN-VP Ngày ban hành 18/07/2011
Ngày có hiệu lực 18/07/2011 Ngày hết hiệu lực 16/12/2014
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 316/QĐ-TCLN-VP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close