Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 34/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 18/08/2006
Ngày có hiệu lực 17/09/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 34/2006/QĐ-BGDĐT hủy bỏ Nghị quyết liên tịch 22/2006/NQLT-BGDĐT-HKHVN về việc phối hợp hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close