Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018

Số hiệu 3419/QĐ-BNN-CBTTNS Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018
Mục lục

Mục lục

Close