Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3551/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án (KfW7) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3551/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày có hiệu lực 31/12/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3551/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển cộng đồng của dự án (KfW7) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close