Văn bản "Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong trường đại học, học viện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/08.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/08/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong trường đại học, học viện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 3588/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 11/09/2012
Ngày có hiệu lực 11/09/2012 Ngày hết hiệu lực 11/08/2016
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong trường đại học, học viện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close