Văn bản " Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/07.2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 37/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 13/06/2008
Ngày có hiệu lực 13/07/2008 Ngày hết hiệu lực 16/07/2014
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close