Văn bản "Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quy định quản lý tem bưu chính kèm theo Quyết định 16/2005/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/01.2013 và được thay thế bởi Thông tư 23/2012/tt-btttt hướng dẫn về tem bưu chính do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 03/02/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/01/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quy định quản lý tem bưu chính kèm theo Quyết định 16/2005/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 39/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 07/09/2006
Ngày có hiệu lực 07/09/2006 Ngày hết hiệu lực 29/01/2013
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 39/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quy định quản lý tem bưu chính kèm theo Quyết định 16/2005/QĐ-BBCVT do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close