Văn bản "Quyết định 40/2000/QĐ-BNN-TCCB về quy chế tổ chức thực hiện Chương trình Phát triển Nông thôn Miền núi Việt Nam - Thuỵ Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/07.2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 40/2000/QĐ-BNN-TCCB về quy chế tổ chức thực hiện Chương trình Phát triển Nông thôn Miền núi Việt Nam - Thuỵ Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 40/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 13/04/2000
Ngày có hiệu lực 28/04/2000 Ngày hết hiệu lực 02/07/2005
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 40/2000/QĐ-BNN-TCCB về quy chế tổ chức thực hiện Chương trình Phát triển Nông thôn Miền núi Việt Nam - Thuỵ Điển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close