Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018

Số hiệu 401/QĐ-UBQGCPĐT Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Mục lục

Mục lục

Close