Văn bản "Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/04.2012 và được thay thế bởi Thông tư 35/2011/TT-NHNN quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 01/04/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/04/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 44/2007/QĐ-NHNN Ngày ban hành 17/12/2007
Ngày có hiệu lực 12/01/2008 Ngày hết hiệu lực 01/04/2012
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 44/2007/QĐ-NHNN về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close