Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/05/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 46/2003/QĐ-TCCB ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu, khu vực do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 46/2003/QĐ-TCCB Ngày ban hành 02/04/2003
Ngày có hiệu lực 18/05/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 46/2003/QĐ-TCCB ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu, khu vực do Toà án nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close