Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 520/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng năm 2011 cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 520/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày có hiệu lực 21/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 520/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng năm 2011 cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close