Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 5227/QĐ-BYT năm 2015 hướng dẫn yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 5227/QĐ-BYT Ngày ban hành 07/12/2015
Ngày có hiệu lực 07/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 5227/QĐ-BYT năm 2015 hướng dẫn yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close