Văn bản " Quyết định 525/QĐ-BBCVT năm 2006 ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/06.2009 và được thay thế bởi Quyết định 876/QĐ-BTTTT năm 2009 về Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ 29/06/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/06/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 525/QĐ-BBCVT năm 2006 ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông ban hành

Số hiệu 525/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 14/06/2006
Ngày có hiệu lực 14/06/2006 Ngày hết hiệu lực 29/06/2009
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 525/QĐ-BBCVT năm 2006 ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close