Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 530/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư năm 2011 thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 530/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 25/04/2011
Ngày có hiệu lực 25/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 530/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư năm 2011 thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close