Văn bản "Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT về gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/06.2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT về gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 55/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2009 Ngày hết hiệu lực 01/06/2011
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT về gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close