Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 57/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử Vietnamnet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 57/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 29/12/2008
Ngày có hiệu lực 05/02/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 57/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử Vietnamnet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close