Văn bản "Quyết định 582/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện hoạt động sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/06.2011 và được thay thế bởi Quyết định 770/QĐ-BNN-TC năm 2011 điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 15/06/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 582/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện hoạt động sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 582/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 05/05/2011
Ngày có hiệu lực 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực 15/06/2011
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 582/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện hoạt động sự nghiệp kinh tế của Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close