Văn bản "Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/06.2013 và được thay thế bởi Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 16/06/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/06/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu 61/2007/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/10/2007
Ngày có hiệu lực 02/11/2007 Ngày hết hiệu lực 16/06/2013
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close