Văn bản "Quyết định 62/2005/QĐ-BGTVT về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/03.2007 và được thay thế bởi Quyết định 4194/QĐ-BGTVT năm 2007 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 31/12/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/03/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 62/2005/QĐ-BGTVT về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 62/2005/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 30/11/2005
Ngày có hiệu lực 01/07/2006 Ngày hết hiệu lực 06/03/2007
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 62/2005/QĐ-BGTVT về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close