Văn bản "Quyết định 639/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/11.2015 và được thay thế bởi Quyết định 4146/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 19/11/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/11/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 639/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 639/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 14/03/2006
Ngày có hiệu lực 29/03/2006 Ngày hết hiệu lực 19/11/2015
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 639/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close