Văn bản "Quyết định 645/QĐ-BTC năm 2011 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/02.2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/02/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 645/QĐ-BTC năm 2011 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 645/QĐ-BTC Ngày ban hành 21/03/2011
Ngày có hiệu lực 21/03/2011 Ngày hết hiệu lực 14/02/2012
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 645/QĐ-BTC năm 2011 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close