Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 702/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 702/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 06/06/2011
Ngày có hiệu lực 06/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 702/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close