Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 704/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015-2017 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 704/QĐ-BTC Ngày ban hành 17/04/2015
Ngày có hiệu lực 17/04/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 704/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015-2017 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close