Văn bản " Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn ngành Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 29/06.2012 và được thay thế bởi Quyết định 1291/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014, có hiệu lực từ 11/04/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 29/06/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn ngành Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu 74/2005/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 30/12/2005
Ngày có hiệu lực 31/01/2006 Ngày hết hiệu lực 29/06/2012
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn ngành Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close