Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/12/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 7730/QĐ-BGDĐT năm 2007 ban hành điều lệ hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X-2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 7730/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày có hiệu lực 07/12/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 7730/QĐ-BGDĐT năm 2007 ban hành điều lệ hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X-2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close