Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 78/2007/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 21/12/2007
Ngày có hiệu lực 14/01/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close