Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/04/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 808/QĐ-BTC năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Số hiệu 808/QĐ-BTC Ngày ban hành 24/04/2013
Ngày có hiệu lực 24/04/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 808/QĐ-BTC năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close