Văn bản "Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/03.2016 và được thay thế bởi Quyết định 1020/QĐ-BGDĐT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015, có hiệu lực từ 31/03/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/03/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 82/2007/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/12/2007
Ngày có hiệu lực 15/01/2008 Ngày hết hiệu lực 31/03/2016
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close