Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 823/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương chi tiết năm 2011, nhiệm vụ: điều tra, đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực diêm nghiệp, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 823/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 22/06/2011
Ngày có hiệu lực 22/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 823/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt đề cương chi tiết năm 2011, nhiệm vụ: điều tra, đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực diêm nghiệp, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close