Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 833/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh nội dung trong Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ làm Chủ dự án của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 833/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 25/04/2011
Ngày có hiệu lực 25/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 833/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh nội dung trong Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ làm Chủ dự án của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close