Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 834/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cho Trường Đại học Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 834/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 23/06/2011
Ngày có hiệu lực 23/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 834/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cho Trường Đại học Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close