Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 889/qđ-btttt năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục bưu điện trung ương do bộ thông tin và truyền thông ban hành

Số hiệu 889/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 04/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 889/qđ-btttt năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục bưu điện trung ương do bộ thông tin và truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close