Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 897/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban điều phối dự án Dự phòng dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 897/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 05/05/2011
Ngày có hiệu lực 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 897/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban điều phối dự án Dự phòng dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close