Văn bản "Quyết định 912/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2017 và được thay thế bởi Quyết định 302/QĐ-BTC năm 2017 Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 15/02/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 912/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Số hiệu 912/QĐ-BTC Ngày ban hành 26/04/2013
Ngày có hiệu lực 26/04/2013 Ngày hết hiệu lực 15/02/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 912/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close