Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 944/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 09/05/2011
Ngày có hiệu lực 09/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 944/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close