Văn bản "Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/10.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/10/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Số hiệu 993/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày có hiệu lực 06/05/2013 Ngày hết hiệu lực 04/10/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close