Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định số 1068/QĐ-TTg năm 2018 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1068/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1068/QĐ-TTg năm 2018 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close