Văn bản "Thông tư 01/1998/TT-BC hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/08.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/08/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1998/TT-BC hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Số hiệu 01/1998/TT-BC Ngày ban hành 03/02/1998
Ngày có hiệu lực 18/02/1998 Ngày hết hiệu lực 08/08/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1998/TT-BC hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close