Văn bản "Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 01/1998/TT-BKH Ngày ban hành 20/01/1998
Ngày có hiệu lực 04/02/1998 Ngày hết hiệu lực 31/12/2008
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close